ชุดประตูบานเลื่อน
ประตูกระจก
12 iterms results
Pulley 80 kg.
TLG124
Loading capacity = /<80 kg. Available glass thickness is 10-12mm.
Price : 1750 THB
Qty :
Pulley 120 kg.
TLG128
Loading capacity =/<120 kg. Available glass thickness is 10-12mm.
Price : 2200 THB
Qty :
Pulley 150kg.
TLG154
Loading capacity =/< 150 kg. Unique flexible connection structure
Price : 2000 THB
Qty :
Pulley 350kg.
TLG174
Loading capacity =/< 350 kg. Unique flexible connection structure
Price : 5000 THB
Qty :
Glass Door Decoration Panel
TLG122
ราคา 1280 บาท / 6 ม. แผงตกแต่งประตูกระจก หรือ ฝาครอบ
Price : 1280 THB
Qty :
Fixed Clamp
TLG123
ราคา 1100 บาท / 6 ม. ตัวตบ/ คิ้ว/ ตัวหนีบยึดคงที่
Price : 1100 THB
Qty :
Hanging Rail
TLG121
ราคา 1950 บาท / 6 ม. Hanging Rail use with Pulley
Price : 1950 THB
Qty :
Hanging Rail
TGL129 Glass Door
ราคา 2750 บาท / 6 ม. Hanging Rail use with Pulley
Price : 2750 THB
Qty :
Hanging Rail
TGL130 Glass Door
ราคา 4400 บาท / 6 ม. Hanging Rail use with Pulley
Price : 4400 THB
Qty :
Sliding Door 1600mm.
TGL 210
Sliding Door Size: 1600 mm., 2400 mm., 3200 mm., 4000 mm.
Price : 4000 THB
Qty :
Sliding and Folding Door
ZDM 202
Middle Hung Sliding and Folding Glass Door Drive System with Long Patch Fitting
Price : THB
Qty :
Sliding Door
TLG 211
A Standard Length of Guide Rail for Sliding Door
Price : THB
Qty :
Untitled Document
จำนวนผู้เข้าชม
 
Copyright © 2014 Maenum Metal Supply Co.,Ltd. บริษัท แม่น้ำมิทอลซัพพลาย จำกัด 1334/13-19 ถ.พระราม 3 ซ.52 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel : (66) 2 294 7479 Fax : (66) 2 681 3085-6 www.maenum.com or email: info@maenum.comAll Right Reserves.