ชุดอุปกรณ์เสริม
ตัวเสริมบาร์สแตนเลส
12 iterms results
Supporting Accessory Series
CG101
ราคาความยาว = 1 ม. / 1 ชุด Material: Stainless Steel 304 Finish: Mirror or Satin
Price : 1100 THB
Qty :
Supporting Accessory Series
CG102
ราคาความยาว = 0.8 ม. / 1 ชุด Material: Stainless Steel 304 Finish: Mirror or Satin
Price : 1100 THB
Qty :
Supporting Accessory Series 0.8 m.
CG105
ราคาความยาว 0.8 ม. / 1 ชุด = 800 บาท 1.2 ม. / 1 ชุด = 950 บาท
Price : 800 THB
Qty :
Supporting Accessory Series 0.8 m.
CG106
ราคาความยาว 0.8 ม. / 1 ชุด = 1,200 บาท 1.2 ม. / 1 ชุด = 1,400 บาท
Price : 1200 THB
Qty :
Supporting Accessory Series 0.8 m.
CG107
ราคาความยาว 0.8 ม. / 1 ชุด = 850 บาท 1.2 ม. / 1 ชุด = 1,000 บาท
Price : 850 THB
Qty :
Supporting Accessory Series 0.8 m.
CG108A
ราคาความยาว 0.8 ม. / 1 ชุด = 850 บาท 1.2 ม. / 1 ชุด = 1,000 บาท
Price : 850 THB
Qty :
Supporting Accessory Series 0.8 m.
CG109
ราคาความยาว 0.8 ม. / 1 ชุด = 900 บาท 1.2 ม. / 1 ชุด = 1,050 บาท
Price : 900 THB
Qty :
Supporting Accessory Series 0.8 m.
CG111
ราคาความยาว 0.8 ม. / 1 ชุด = 1,250 บาท 1.2 ม. / 1 ชุด = 1,450 บาท
Price : 1250 THB
Qty :
Support Bar Series 0.8 m.
CG501
ราคาความยาว 0.8 ม. / 1 ชุด = 1,550 บาท 1.2 ม. / 1 ชุด = 1,750 บาท
Price : 1550 THB
Qty :
Support Bar Series 0.8 m.
CG505
ราคาความยาว 0.8 ม. / 1 ชุด = 1,350 บาท 1.2 ม. / 1 ชุด = 1,550 บาท
Price : 1350 THB
Qty :
Support Bar Series 0.8 m.
CG508
ราคาความยาว 0.8 ม. / 1 ชุด = 1,200 บาท 1.2 ม. / 1 ชุด = 1,400 บาท
Price : 1200 THB
Qty :
Support Bar Series 0.8 m.
CG510
ราคาความยาว 0.8 ม. / 1 ชุด = 1,600 บาท 1.2 ม. / 1 ชุด = 1,800 บาท
Price : 1600 THB
Qty :
Untitled Document
จำนวนผู้เข้าชม
 
Copyright © 2014 Maenum Metal Supply Co.,Ltd. บริษัท แม่น้ำมิทอลซัพพลาย จำกัด 1334/13-19 ถ.พระราม 3 ซ.52 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel : (66) 2 294 7479 Fax : (66) 2 681 3085-6 www.maenum.com or email: info@maenum.comAll Right Reserves.